Helgelandskraft AS: «Vi synes samarbeidet har fungert utmerket, og vi har fått en dyktig medarbeider som vi er godt fornøyd med!»

Bemanning i Sandnessjøen og Mosjøen

Du kan leie kandidater til vikariater, prosjekter og midlertidige ansettelser. Educo Rekruttering AS står som ansvarlig arbeidsgiver og sørger for blant annet lønn, arbeidsgiveravgift, forsikring og sykelønn. Du faktureres ikke for kandidatens eventuelle fravær.

Vi har mange års erfaring med utleie av arbeidskraft i Mosjøen og Sandnessjøen.

2012 © Educo Rekruttering AS – jc@dinbedriftspartner.no – Strandgt. 30, 8656 Mosjøen